Waar bent u naar op zoek?

Christus op ons netvlies

20-03-2019

Het Evangelie prediken is ten diepste ‘niets anders dan Christus nabij brengen’, zoals Luther zei. Er is voor predikanten geen heerlijker werk dan het schetsen en schilderen van de Gekruisigde, stelt dr. A. de Reuver.

Daardoor eigent de Heilige Geest het heil van Christus toe. 

In de Brief aan de Galaten doet Paulus een frontale aanval op lieden die het Evangelie van genade vermengen met de werken van de wet. Heilloos en verstandeloos is dat. Met de Geest begonnen eindigen ze in prestatiedrang en werkgerechtigheid.

Hoe is het toch mogelijk, roept Paulus uit, want Jezus Christus is jullie toch voor ogen geschilderd en op die manier als het ware in jullie bijzijn gekruisigd.

Waar het me nu om gaat, is die toch wel heel opmerkelijke zinsnede dat in de prediking blijkbaar Christus tegenwoordig is, en wel als de Gekruisigde. Wie en waar die Galaten precies waren, staat niet helemaal vast. Het doet voor ons doel ook niet ter zake.

Lees de volledige tekst van dit artikel in De Waarheidsvriend van donderdag 21 maart 2019.

Klik hier om een los nummer te bestellen, en hier om een abonnement op De Waarheidsvriend te nemen.