Waar bent u naar op zoek?

CIS belegt bijeenkomst over Joodschristelijke relaties in Nederland Op woensdag 6 april verzorgt het Centrum

31-03-2022

Op woensdag 6 april verzorgt het Centrum voor Israëlstudies (CIS) DV een speciaal Israëlevent in Ede. Het programma is georganiseerd met medewerking van verwante (Israël)organisaties, waaronder het Centrum Informatie en Documentatie Israël (CIDI), het Reformatorisch Dagblad, Christenen voor Israël, Stichting Steun Messiasbelijdende Joden en de GZB.

Centrale thema van het event is ‘Israël, een vriend?!’. Dr. C.P. de Boer (christelijk gereformeerd predikant te Sliedrecht en betrokken bij het CIS) houdt de hoofdlezing over de Joods-christelijke relaties in Nederland aan het begin van de 21e eeuw. Rabbijn Lody B. van de Kamp geeft een reflectie. ’s Avonds zijn er twaalf verschillende workshops.

De bijeenkomst vindt plaats in het gebouw van de Christelijke Hogeschool te Ede (Oude Kerkweg 100) en start om 16.00 uur. Voor aanmelden, meer info en een overzicht van de workshops: hetcis.nl/Vriend van Israël.