Waar bent u naar op zoek?

Classispredikanten willen gesprek aangaan, luisteren, bemoedigen

05-09-2018

De Protestantse Kerk in Nederland heeft het aantal regionale kerkvergaderingen (classes) teruggebracht van 74 naar 11. Elke classis krijgt een eigen gezicht: de classispredikant. Sinds 1 september is het elftal begonnen.

De redactie stelde hen een tweetal vragen, en hoewel verschillenden van kersverse aangestelde predikanten aangaven dat de eerste vraag wat voorbarig was, hebben ze toch allen een antwoord geformuleerd: Wat hebben de kerkelijke gemeenten in hun classis het hardste nodig, volgens deze classispredikanten? En hoe willen ze de eerste twee maanden gaan invullen?

Ds. G. (Gerrit) van Meijeren (53) – classis Zuid-Holland-Zuid

‘Graag wil ik de gemeenten leren kennen om samen te ontdekken wat er nodig is. In het Nieuwe Testament zie ik in de brieven aan de gemeenten een tweesporenbeleid van bemoediging en uitdaging. Ik zie ernaar uit om daar dienstbaar aan te zijn. (…)’

Lees de volledige tekst van dit artikel in De Waarheidsvriend van donderdag 6 september 2018.