Waar bent u naar op zoek?

Classispredikanten zijn geroepen geestelijk leiding te geven

30-05-2018

De kerk moet haar energie vooral gebruiken om het evangelie van Jezus Christus te verkondigen. Ze is daar echter alleen toe in staat als de kerkleden zelf Jezus Christus als Zaligmaker kennen, stelt ds. A. van Lingen.

Daarom is geestelijk leidinggeven zo’n belangrijk aspect van het ambtelijke leven. 

De kerk moet haar energie niet vermorsen door veel te vergaderen. De Protestantse Kerk ziet dat in en wil daarom met ‘Kerk 2025’ het bestuur binnen de kerk lichter maken en de kernactiviteiten van de kerk stimuleren.

Eeuwenlang is de opbouw van de Nederlandse Hervormde Kerk, en tot voor kort ook van de Protestantse Kerk in Nederland, classicaal geweest. Classicaal in de zin van een beperkte regio waarin alle gemeenten aanwezig waren en waarin de gemeenten gezamenlijk onder leiding van de dienaren van het Woord de opdrachten binnen hun resort bespraken en onder ogen zagen. Een roeping die samengevat kan worden in het geestelijk leidinggeven aan het geestelijk leven in de regio.

Lees de volledige tekst van dit artikel in De Waarheidsvriend van donderdag 31 mei 2018.