Waar bent u naar op zoek?

Code rood voor de schepping

07-07-2020

Mijn relatie tot mijn Schepper leert me anders naar Zijn schepping kijken. Ik leef en neus niet alleen in dat grote prentenboek (art. 2 NGB), ik weet mij ook geroepen er zuinig op te zijn. Maar hoe? vraagt ds. J. Belder.

God, de soevereine Eigenaar van Zijn schepping verwaardigde mij tot beheerder daarvan (Gen.1:26-29). ‘Groots is uw roeping en heilig uw taak.’ Doorgaans spreken we van rentmeesterschap. Dit is een weergave van het Griekse oikonomos, een veelomvattend begrip in het Nieuwe Testament.

Een rentmeester handelt per mandaat en weet zich verantwoordelijk voor de wijze waarop hij gaven, goederen, mensen, dieren en akkers beheert. Óns rentmeesterschap gaat over productie- en consumptiepatronen en -processen, over leefstijl, koopgedrag en de wijze waarop we ons bezit verkrijgen.

Slecht rentmeesterschap kan catastrofale gevolgen hebben. Een goede rentmeester daarentegen is integer en gewetensvol. Niemand weet beter wat dat inhoudt dan juist de christen.

Lees de volledige tekst van dit artikel in De Waarheidsvriend van donderdag 9 juli 2020.

Klik hier om een los nummer te bestellen, en hier om een abonnement op De Waarheidsvriend te nemen.