Waar bent u naar op zoek?

Confessionele Vereniging en Confessioneel Gereformeerd Beraad gefuseerd

05-11-2020

De Confessionele Vereniging (CV) en het Confessioneel Gereformeerd Beraad (CGB) in de Protestantse Kerk in Nederland zijn op 27 oktober gefuseerd tot de Confessionele Beweging.

Beide organisaties werkten al een aantal jaren samen en hopen door een fusie nieuw elan te krijgen en samen dienstbaar te zijn in de volle breedte van de Protestantse Kerk.

Tijdens twee afzonderlijke vergaderingen in de Opstandingskerk en de Kruiskerk in Nijkerk hebben de leden van beide verenigingen vorige week ingestemd met de fusie. De Confessionele Vereniging ontstond in 1864 in de Nederlandse Hervormde Kerk, het CGB in 1973 binnen de Gereformeerde Kerken in Nederland.

Allebei waren ze sinds 2004 actief in de Protestantse Kerk in Nederland. ‘Het valt niet meer uit te leggen dat in de Protestantse Kerk twee confessionele verenigingen bestaan met hetzelfde doel’, aldus de besturen in een brief aan de leden.

Samen hebben ze ruim tweeduizend leden. Doel van de Confessionele Beweging is om de kerk vanuit Schrift en belijdenis bij het gereformeerd belijden te bepalen. Ze hoopt door deze eenwording aantrekkelijker te worden voor gemeenteleden, studenten en predikanten.