Waar bent u naar op zoek?

Een kleine groep kan zorgen voor toenemend wantrouwen tegenover de kerkenraad

Conflicten in de gemeente

Ds. J.J. ten Brinke
Door: Ds. J.J. ten Brinke
Ambt
18-03-2024

Steeds vaker willen mensen koste wat het kost hun gelijk halen. Dat gebeurt niet alleen op zakelijk vlak, ook in de kerk speelt dit. Kerkenraden zien soms een stroom van klachten op zich afkomen. En opvallend: in hervormd-gereformeerde gemeenten staan de verhoudingen relatief vaker op scherp.

Binnen het geheel van onze samenleving kom je het tegen: een toenemende drive bij sommige mensen om tot het uiterste te gaan in procedures, in het belopen van klachtenregelingen en in het aanboren van elke mogelijke vorm van schadevergoeding. Onze samenleving juridiseert.

Artsen en verpleegkundigen ervaren het in het ziekenhuis, leidinggevenden in het bedrijfsleven, een notaris op zijn kantoor. Misstanden op allerlei terrein hebben in de achterliggende decennia procedures doen ontstaan die (veelal terecht) mogelijkheden bieden om manipulatie en machtsdenken tegen te gaan.

Kerkelijke regelingen

Ook binnen de kerk zijn er regelingen die het mogelijk maken om in voorkomende situaties hulp in te roepen van in zekere zin deskundigen met het oog op conflictsituaties in de christelijke gemeente. Binnen de Protestantse Kerk in Nederland is onder meer te denken aan de classicale colleges voor de visitatie, voor het opzicht en voor de behandeling van bezwaren en geschillen. Soms is het nodig dat er ingegrepen wordt en weet een classicaal orgaan zich geroepen om tuchtmaatregelen toe te passen op ambtsdragers, hetzij de predikant, hetzij andere leden van de kerkenraad.

Onevenredige druk

Dergelijke maatregelen zijn er niet of nauwelijks vanuit classicaal verband met het oog op niet-ambtsdragers. In toenemende mate lijkt er echter sprake te zijn van situaties waarin individuele gemeenteleden een onevenredige druk leggen op ambtsdragers. Dit gebeurt vanwege zaken die in de ogen van deze gemeenteleden niet goed of niet goed genoeg door de kerkenraad of individuele ambtsdragers worden opgepakt.

Dit artikel gratis verder lezen?
Schrijf u in voor onze nieuwsbrief en lees de volledige tekst van dit artikel.

"*" geeft vereiste velden aan

Ds. J.J. ten Brinke
Ds. J.J. ten Brinke

is predikant van de hervormde gemeente te Oud-Beijerland en lid van het hoofdbestuur van de Gereformeerde Bond.