Waar bent u naar op zoek?

Contactmoment

ds. C.B. Elsinga
Door: ds. C.B. Elsinga
04-03-2021

Een zorgzaam appje van een gemeentelid: ‘Kunt u nog eens proberen met Koen contact op te nemen? Ik krijg hem niet aan de lijn. Z’n mail leest hij blijkbaar niet en sms’jes komen ook niet over.’ De zorg zou wel eens terecht kunnen zijn.

Koen is een bijzondere vent. Innemend, altijd goed gehumeurd, maar hij heeft ook een bepaalde handicap. Ik kan er geen naam aan geven. Hij is altijd enorm druk, hij kan aan één stuk door praten en springt dan van de hak op de tak. Zo onoverzichtelijk als het in zijn hoofd is, zo rommelig is zijn woonkamer. Hij vindt het lastig om structuur aan te brengen, in zijn werk en allerlei andere zaken in zijn leven. En nu kan niemand hem bereiken. Waar hangt hij toch uit? Een paar keer rijd ik naar zijn flat. Tevergeefs. Ik bel, ik app – geen Koen.

Praatje aanknopen

Mijn vrouw is voor de actie Kerkbalans ‘loper’ in dezelfde wijk als waar ze geregeld bezoekwerk doet. Ze geeft de geldwervingsenveloppen af en haalt ze een week later weer op. Ze doet dat met visie:

Kerkbalans is zoveel méér dan een collecte, het is óók en in de eerste plaats een contactmoment. In haar wijk wonen nogal wat leden die zelden of nooit in de kerk komen. Met iedereen knoopt ze een praa tje aan.

Een alleenstaande vrouw met twee kinderen vertelt dat ze wel weer eens naar de kerk zou willen gaan.

‘Kan dat in coronatijd?’

‘Ja hoor, iedere week kunnen er dertig mensen komen, afgezien van de ‘medewerkers’, dus kom gerust.’

‘Maar zit ik dan de trouwe kerkgangers niet in de weg? Die hebben toch meer recht op een plekje dan ik…?’

‘Nee hoor, veel mensen durven het niet aan om naar de kerk te gaan. Meestal komen we niet eens aan de dertig, dus weet je hartelijk welkom.’

‘Eh… – nu ik u toch spreek …eh… hebben jullie nog wel eens contact met Koen?’

‘Hoezo?’

‘Nou, hij komt wel eens langs, voor een bakkie koffie en een praatje. Zo nu en dan appen we. Misschien is het zinvol om hem eens te bellen of op te zoeken.’ ‘Mijn man heeft het al een aantal keren geprobeerd, maar hij kan hem met geen mogelijkheid te pakken krijgen.’

‘Wacht even, hij heeft een nieuw nummer. Als je dat gebruikt, dan krijg je hem vast aan de lijn.’

Prachtig gesprek

Als mijn vrouw het telefoonnummer heeft genoteerd, vertelt ze nog even over de online Alphacursus die van start gaat. ‘Heb je zin om nog een keer mee te doen?’

Als ze thuiskomt, bel ik Koen. Meteen raak.

‘Hé, hoe is het met je?’

‘Een stuk beter dan het geweest is. Maar fijn dat je belt…’

Er volgt een prachtig gesprek.

Ontmoeting

Op onverwachte ogenblikken ontroert God ons. Hij maakt een contactmoment tot een ontmoeting waarin Hij op een ongelooflijke manier leiding geeft en zegen schenkt. Wat is missionair werk anders dan oogsten wat de Heere heeft laten groeien? ‘De oogst is wel groot, maar er zijn weinig arbeiders. Bid daarom tot de Heere van de oogst dat Hij arbeiders in Zijn oogst uitzendt.’ (Luk.10:2).

De oogst is een belevenis.

ds. C.B. Elsinga
ds. C.B. Elsinga