Waar bent u naar op zoek?

Contributie 2024

11-03-2024

Vorige week hebben de leden van de Gereformeerde Bond de jaarlijkse ledenbrief ontvangen én het verzoek om de contributie te betalen.

Helaas hebben we moeten vaststellen dat door een technisch probleem de QR-code niet (meer) te gebruiken is. Dit is heel vervelend, onze excuses daarvoor.

We willen u vragen om zelf de contributie (+ eventuele gift) over te maken. Dit kan naar:

NL 71 INGB 0000 562894 ten name van Gereformeerde Bond Apeldoorn.
Wilt u a.u.b. het betalingskenmerk invullen?

Bij voorbaat hartelijk dank.