Waar bent u naar op zoek?

Corona en de kwetsbaren

22-06-2021

De impact van Covid-19 is enorm, zowel direct als indirect. Er zijn 160 miljoen mensen besmet geraakt. Personen die niet ziek zijn, worden wel zwaar getroffen, stelt Charlotte Ariese vast.

Als christenen hebben we de opdracht om zorg te dragen voor onze kwetsbare medemens.

Al een poosje houd ik het dagboek ‘een vraag per dag’ bij. Op deze manier maak je als het ware een tijdcapsule over een periode van vijf jaar. Sommige vragen zijn heel eenvoudig, andere geven je meer stof tot nadenken. Een van de vragen die ik aan het begin van het jaar moest beantwoorden was: ‘Waarover maakte je je vandaag zorgen?’

Mijn gedachten gingen uit naar mensen elders op deze wereld. Kwetsbare mensen worden het hardst geraakt door Covid-19. Het beantwoorden van zo’n vraag doet je stilstaan bij het feit hoe bevoorrecht je bent én wat een verantwoordelijkheid dat met zich meebrengt. Als christenen hebben we de opdracht om zorg te dragen voor onze kwetsbare medemens: jong, oud, dichtbij en ver weg. Daar zetten alle leden van Prisma (een koepelorganisatie van een twintigtal christelijke organisaties die wereldwijd actief zijn in ontwikkelingssamenwerking en diaconaat) zich met hart en ziel voor in. Ze werken samen in de strijd tegen armoede en onrecht.

Lees de volledige tekst van dit artikel in De Waarheidsvriend van donderdag 24 juni 2021 of download de gratis pdf.

Bestel een los nummer, maak gebruik van onze actie en lees De Waarheidsvriend vier maanden voor € 10,- of neem een jaarabonnement op De Waarheidsvriend.