Waar bent u naar op zoek?

CSFR-dagboek

18-07-2011

Waarom zou ik naar de kerk gaan? Een vraag die 150 CSFR-studenten bezighoudt tijdens de zomerconferentie in Ommen, die van 4 tot 8 juli plaats had. Dagboek van Margreet van der Zwaag.

Het thema is geïnspireerd op het gelijknamige boek van prof.dr. A.A. van Ruler, waarin hij 21 redenen aandraagt om naar de kerk te gaan. De conferentie wil met het thema inspelen op maatschappelijke tendensen als kerkverlating en scheuring. De problematiek gaat de CSFR echter niet voorbij. Veel leden van de vereniging kiezen na hun afstuderen voor een ander kerkverband dan waarin ze opgroeiden of ze haken zelfs helemaal af.

Mogelijke redenen hiervoor zijn de moeizame binding tussen de student en thuisgemeente en de kritische houding die studenten op de universiteit of hogeschool ontwikkelen. Als een jongere naar een studentenstad vertrekt, komt hij daar in aanraking met veel verschillende mensen, geloven en opvattingen. Op de vereniging kan hij zijn ervaringen delen met gelijkgestemden, maar ook hier heerst geen eensgezindheid. De discussies op bijbelkringen tussen studenten uit de Gereformeerde Gemeenten, Protestantse Kerk of Christelijke Gereformeerde Kerken lopen soms hoog op. Dit kan onzekerheid veroorzaken: wat is waarheid?

Uiteindelijk zal iedere student een bewuste en overwogen keuze (moeten) maken. Tijdens de CSFR-zomerconferentie belichten diverse sprekers de verschillende waardevolle aspecten van de kerkelijke gemeente.