Waar bent u naar op zoek?

Cursus ‘Predikant als leraar’ neemt leefwereld jongeren serieus

04-07-2016

Catechese is prachtig om te doen. Simpel is het trouwens niet.Tijdens het eerste seizoen ontstond bij mij de behoefte aan een stukje bezinning op het punt van de catechese. ‘Bereik ik de jongeren wel echt?’, vroeg ds. M. van Dam zich af.

Juist toen ik daarover nadacht, stuitte ik op de cursus ‘Predikant als leraar’, waarbij ook aandacht was voor de leefwereld van jongeren. Driestar educatief bood de cursus aan. Deze maakte deel uit van het aanbod voor de permanente educatie van predikanten.

Gepassioneerd
Op 6 en 7 juni werd deze cursus gegeven in Gouda aan zo’n 22 collega’s uit met name de Protestantse Kerk en de Christelijke Gereformeerde Kerken. Als je samen iets deelt van je verlegenheid en je leervragen, schept dat al snel een band en vallen kerkmuren weg.
De cursus stond niet in het teken van mopperen over ‘de jeugd van tegenwoordig’. ‘Gelukkig niet’, zou ik zeggen, maar veel meer stonden we stil bij onze bezieling. Wat willen we graag bereiken met de catechese en waarom? Waar weten we ons toe geroepen, wat drijft ons? De Bijbel ging erbij open, en allerlei werkvormen hielpen om het gesprek te verdiepen.
Dr. M.J. Kater (Theologische Universiteit Apeldoorn) zette in het kort voor ons de lijnen neer waar het bijbels gezien in de catechese om gaat. Hij spoorde ons aan om er werk van te maken, gepassioneerd, creatief en met plezier.

Lees de volledige tekst van dit artikel in De Waarheidsvriend van 8 juli 2016. (We hebben momenteel een mooi aanbod voor nieuwe abonnees.)