Waar bent u naar op zoek?

Cursus seksualiteit, gender en geloof

08-04-2021

CHE-docent drs. N.C. van der Voet biedt een online nascholingscursus seksualiteit, gender en geloof aan. Hierin komt literatuur aan bod van voor- en tegenstanders van de aloude bijbelse kijk op seksualiteit, namelijk dat die bedoeld is voor man en vrouw in het huwelijk. Dat is het uitgangspunt van de cursus, maar de pastorale werkelijkheid is ingewikkeld geworden. Hoe gaan we daarmee om? ‘Gender’ is op zichzelf geen seksueel thema, maar heeft er zoveel mee te maken dat dat ook wordt meegenomen. In de cursus luisteren de deelnemers naar de Schrift, naar elkaar en naar diverse stemmen uit kerk en samenleving.

De cursus is bedoeld voor hbo-theologen (en anderen met een vergelijkbare opleiding) en vindt plaats onder verantwoordelijkheid van de Theologische Hogeschool van de Gereformeerde Bond. Ze wordt via Teams gegeven op de morgens van dinsdag 11 mei (geschiedenis van de seksuele ethiek), 25 mei (seksuele ethiek en de Bijbel), 8 juni (homoseksualiteit; genderdiversiteit), 22 juni (seksueel misbruik; seksverslaving) en 6 juli (seksualiteit en de gemeente; seksualiteit in de prediking). De cursus kost 200 euro en levert desgewenst 2,5 EC op voor de nascholing.

Aanmelding en info: via het contactformulier op thgb.nl of via info@thgb.nl.