Waar bent u naar op zoek?

Cursus Theologische Vorming Gemeenteleden weer van start

02-09-2021

In september gaat op verschillende plaatsen in ons land de cursus Theologische Vorming Gemeenteleden (TVG) weer van start. De cursus biedt gemeenteleden verdieping in diverse onderwerpen rond geloof, Bijbel en kerk en omvat de vakken Oude Testament, Nieuwe Testament, dogmatiek, ethiek, kerkgeschiedenis, praktische theologie en zending en oecumenica. Het uitgangspunt van de cursus is het Schriftgeloof, zoals artikel 3 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis dat belijdt. Daarin staat onder andere: ‘Het Woord van God is niet gezonden of voortgebracht door de wil van een mens, maar heilige mensen Gods, door de Heilige Geest gedreven, hebben het gesproken.’ Wie dit geloof deelt en wie theologische toerusting zoekt, is hartelijk welkom op de cursus, overigens ongeacht leeftijd, opleiding of kerklidmaatschap.

Praktische gegevens

De cursusplaatsen zijn Gouda, Harderwijk en Rijssen. In Houten en Middelharnis wordt alleen Studium Generale aangeboden. De volledige cursus duurt drie jaar en omvat ruim twintig zaterdagmorgens van drie uur tussen begin september en juni. Deze zijn in principe om de veertien dagen. Deelnemers verbinden zich telkens voor één jaar. De mogelijkheid om deel te nemen aan de Studium Generale is voor degenen die de gewone cursus hebben doorlopen en omvat jaarlijks ongeveer zeven zaterdagmorgens.

De kosten bedragen 215 euro per jaar, voor een echtpaar samen 320 euro (cursusplaats Rijssen hanteert een afwijkend tarief). Hier komt een klein bedrag aan boekengeld bij. Ontheffing/vermindering kan in overleg. Er zijn geen inschrijfkosten.

Cursusleiders en secretarissen voor aanmelding

Gouda (cursus en Studium Generale):

dr. M.A. van den Berg; secr. Ineke Brugmans,

tel. 079-5932906; cursustvggouda@hotmail.com.

Harderwijk (cursus en Studium Generale):

ds. W.C. Polinder; secr. Esther ter Maaten,

tel. 0342-842337; tvgharderwijk@gmail.com

Houten (alleen Studium Generale):

ds. W.C. Meeuse,

tel. 0184-634656; w.c.meeuse@kpnmail.nl.

Middelharnis (alleen Studium Generale):

ds. A.L. Molenaar; secr. Teun Grinwis,

tel. 0187-681980; cursustvgmiddelharnis@gmail.com.

Rijssen (cursus en Studium Generale):

ds. K.A. Hazeleger; secr. Ria Harbers,

tel. 0548-515929; riaharbers@gmail.com.

Niet aangesloten bij het samenwerkingsverband, maar wel met hetzelfde uitgangspunt, zijn de cursussen op donderdagavond in Onstwedde en Aalburg.

Aalburg:

Fia van Wijk,

tel. 06-46470649; fiavanwijk@gmail.com.

Onstwedde:

ds. A. Lagendijk,

tel: 0599-795047; ds.a.lagendijk@online.nl.

Informatie

Voor inlichtingen kunnen belangstellenden terecht bij de cursusleider, de secretariaten of bij een (oud-)cursist. Meer informatie staat op de website cursustvg.nl. Ook verscheen in De Waarheidsvriend van 5 augustus een artikel met achtergrondinformatie, geschreven door ds. J.J. Verhaar, coördinator van de cursus.