Waar bent u naar op zoek?

Cursussen van stichting Godsvrucht en wetenschap

12-01-2023

De stichting Godsvrucht en wetenschap biedt de komende tijd DV drie cursussen aan. Vanaf 21 januari tot begin maart behandelt dr. P. de Vries op acht zaterdagmorgens een aantal kernthema’s van het christelijk geloof. Deze cursus wordt gegeven in het kerkgebouw van de hersteld hervormde gemeente in Driebruggen (Keizersmantel 1). Op acht woensdagmorgens van 29 maart tot juni biedt hij een cursus hermeneutiek opnieuw aan. Hoewel anderen ook welkom zijn, behoren predikanten en leraren in het middelbare onderwijs bij de eerste doelgroep. Deze cursus vindt plaats in het Hoornbeeckcollege in Gouda (Noordelijk Halfrond 10). In de derde cursus, Lessen uit de kerkgeschiedenis, die op 26 april start, wordt de betekenis van Augustinus, Luther, Owen en Newton belicht. Deze cursus is bedoeld voor elke geïnteresseerde kerkganger en wordt gegeven in gebouw De Rank in Nunspeet (Prins Bernhardstraat 17).

Meer info over het cursusaanbod via godsvruchtenwetenschap.nl. Aanmelding en informatie via dspdevries@solcon.nl.