Waar bent u naar op zoek?

Daarom zijn we kerk

10-11-2020

De GZB, HGJB en IZB lanceren onder de naam #daaromzijnwekerk een initiatief om in lokale gemeenten het gesprek te stimuleren over kerk-zijn in deze tijd, schrijft Diane Palm.

De drie organisaties hebben daarvoor video- en gespreksmaterialen ontwikkeld voor kerkenraden, bijbelstudiegroepen en jongeren.

Ze hopen dat gemeenten overal in Nederland hun ervaringen delen via diverse sociale media en de website www.daaromzijnwekerk.nl. De directeuren van de organisaties, dr. J.A. van den Berg, ir. M. van den Boogaart en J. Kranendonk lichten het initiatief toe.

Sjaak van den Berg (IZB): ‘De coronacrisis doorbreekt alle vanzelfsprekendheden. Toen ik helemaal aan het begin van de crisis hoorde dat kerkenraden in Noord-Brabant besloten om geen diensten te houden, was dat echt een schok voor mij. Ik had er nog nooit over nagedacht dat je geen diensten zou houden op zondag. Inmiddels zitten we in een tweede fase van afschaling van diensten. Daarin bewegen we ons tussen verbijstering en gewenning; tussen aanvaarding en gemopper.’ 

Jongeren

Jan Kranendonk: ‘Mij raakt vooral de situatie van jongeren. Juist bij hen merken we dat het niet voldoende is om online diensten te volgen. Maar het geldt net zo goed voor ouderen.’

Lees de volledige tekst van dit artikel in De Waarheidsvriend van donderdag 12 november 2020, of download de gratis pdf.

Bestel een los nummer, of neem een abonnement op De Waarheidsvriend.