Waar bent u naar op zoek?

Daden van verlossing

ds. A.J. Post
Door: ds. A.J. Post
11-11-2021

Want ik vertrouw niet op mijn boog, mijn zwaard zal mij niet verlossen. Maar U verlost ons van onze tegenstanders. Psalm 44:1-9

Wat is het heerlijk als je de kinderbijbel erbij pakt en je leest samen met een kind bijvoorbeeld over Jozua en de inname van Jericho. Nog mooier wordt het als er tekeningen bij staan: de dikke muren van Jericho. Ze vallen om als op de zevende dag het volk Israël het zevende rondje om de stad heeft gelopen.

De stad wordt snel ingenomen. Het huis van Rachab, gebouwd op de muur, blijft staan. Niet het leger van Jozua heeft de stad veroverd. De Heere heeft de stad in handen van Israël gegeven.

Doorvertellen

De kinderen mogen in eenvoudige taal de grote daden van de Heere horen. Ze leren dat de Heere bevrijding en verlossing schenkt. Mooi is het om de grote daden die God heeft gedaan in het verleden, aan jonge, nieuwe generaties te vertellen. Laten we ermee doorgaan, zodat ook (klein)kinderen het later zullen zeggen, met Psalm 44:2: ‘O God, met onze oren hebben wij het gehoord, onze vaderen hebben het ons verteld: U hebt een werk gedaan in hun dagen, in de dagen vanouds.’

Joodse vaders hebben de verhalen over de inname van het beloofde land Kanaän generatie op generatie doorverteld. ‘Het zijn niet onze voorvaderen die het land hebben veroverd met hun zwaard, het is de Heere geweest Die de heidenvolken heeft verdreven.’ Wat in de huizen doorverteld werd, werd in de tempel bezongen. Psalm 44 is een onderwijzing van de zonen van Korach. De Korachieten – dat zijn de tempelzangers – zongen over de grote daden van de Heere, zoals de inname van het land Kanaän. Het begin van Psalm 44 heeft het karakter van een loftuiting. ‘Niet onze vaderen hebben door hun zwaard het land Kanaän veroverd. Ú hebt een groot werk gedaan. Ú hebt de heidenvolken verdreven. Ú hebt het volk Israël in dit land geplant.’

Gods machtige daden staan centraal. Het is de Heere Die hiervoor de eer ontvangt.

Telkens verlossing

Aan de lijst van grote daden van God worden telkens weer nieuwe toegevoegd. De geschiedenis van het volk Israël in het beloofde land is een rijk getuigenis van Gods daden. Daarom klinkt elders de oproep om een nieuw gezang voor de Heere te zingen. Want Hij doet grote dingen met Zijn machtige rechterhand.

Vers 5 van Psalm 44 maakt er daarom ook een gebed van: ‘O, God, U bent mijn koning, gebied volkomen verlossing voor Jakob.’

In het Hebreeuws staat het woord voor verlossing in het meervoud. Ik hoor daarin: Heere, gebied telkens weer en op velerlei wijze verlossing. Bij U zijn uitkomsten tegen alle zorgen en vijanden. Het mag ook ons gebed zijn. Een christen heeft een machtige God. Hij is Koning over hemel en aarde. Jezus is de Overste van alle vorsten van deze wereld. Hij is en blijft Dezelfde!

Blijvende waarde

De grootste daden van verlossing heeft God gedaan door Zijn Zoon Jezus Christus. De Zoon van God werd mens om ons te verlossen en zalig te maken. Jezus bevrijdde mensen die bezeten waren, ik denk aan Maria Magdalena. Hij genas mensen van ziekten, ik denk aan de tien melaatsen, de schoonmoeder van Petrus, de knecht van de hoofdman over honderd. Jezus heeft de boze bestreden, het kwaad en de dood overwonnen, de schuld van zondaren weggenomen. Jezus is aan het kruis gestorven. Het brengt ons bij Gods grootste daad van verlossing: Jezus werd door Zijn Vader opgewekt uit de dood. Jezus liet het graf achter Zich. Hij heeft de dood verslagen.

Eeuwen zijn er voorbij gegaan sindsdien, maar deze daden van verlossing hebben blijvende, eeuwige waarde. De Heere is nog altijd Dezelfde. Hij is en blijft Dezelfde, namelijk een God van volkomen verlossing. Hij plant zondaren in Zijn Rijk.

Troost

Vertrouw niet op eigen kracht, op eigen zwaard (Ps.44:7). Het is God Die verlossing schenkt. Het leven in gemeenschap met God mag ontvangen worden. Wat een troost voor tobbers en twijfelaars, voor zwakken en zieken. Het is de Heere Die Israël en ook de kerk die Christus heeft gekocht met Zijn bloed, zal verlossen. Hij verstoot vijanden en schenkt vrede daarvoor in de plaats. Samen zullen Israël en de kerk God roemen en Zijn Naam voor eeuwig prijzen.

ds. A.J. Post
ds. A.J. Post