Waar bent u naar op zoek?

In de verkondiging van het Woord komt de levende Christus opnieuw naar je toe

Dagelijks Pasen

Ds. M.M.J. Verheuvel
Door: Ds. M.M.J. Verheuvel
04-04-2023

Het goede nieuws van de paasmorgen is bedoeld voor elke dag. ‘Houd in gedachten dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt.’ Dat is wat Paulus aan zijn broederzoon Timotheüs schrijft (2 Tim.2:8a). We luisteren mee naar deze apostolische woorden.

Het leven van een christen is een voortdurende oefening in gedenken. We gedenken de grote daden van God. We leven vooruit in de herinnering van wat al gebeurd is. We hopen en verlangen in de herinnering aan wat God al gedaan heeft. Dat doen we niet zomaar. Het is een apostolische opdracht. Het is een aanwijzing van de Geest voor een gezond christenleven.

De woorden van Paulus in zijn tweede brief aan Timotheüs maken ook duidelijk dat het nodig is om te gedenken. ‘Houd in gedachten dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt…’ Dat doe je midden in het aardse leven met zijn dubbelheid en aanvechting. Het is namelijk een leven waarin de huiveringwekkende woorden ‘verloochening’ en ‘ontrouw’ voorkomen (2:12-13). Christus verloochenen, de Heere ontrouw zijn? In het geloof lopen de rillingen je over de rug. Als je daar niet aan moet denken, denk dan aan Christus, de Opgestane. Als je van die woorden schrikt, schrik dan naar Christus toe, de Levende.

Voor het dienstwerk

Timotheüs hoort deze woorden ook met het oog op zijn dienstwerk in het Koninkrijk van God. Dat dienstwerk is er niet zonder verdrukkingen, zonder inspanning, zonder zware arbeid. Een christen die zich ook maar een beetje inspant omwille van het Koninkrijk, die zal het vast herkennen. Paulus gebruikt er drie voorbeelden voor. ‘Lijd verdrukkingen als een goed soldaat van Christus’ (2:3) – het voorbeeld van de militaire dienst. Gevolgd door het voorbeeld van een wedstrijd (2:5) en de zware arbeid van een landbouwer (2:6). Een soldaat kan het zich afvragen: waar vecht ik voor? Een hardloper eveneens: waar ren ik voor? En een boer, die kan zich zeker weleens vertwijfeld afvragen: waar doe ik het allemaal voor?

Om dat te weten, om te weten waar je als christen voor leeft, waar het allemaal om gaat, denk je terug aan Pasen. Vanuit die paasmorgen wordt duidelijk dat de strijd van Christus de overwinning bracht.

Lees de volledige tekst van dit artikel in De Waarheidsvriend van donderdag 6 april 2023. Neem een jaarabonnement (€ 52,50). Als welkomstgeschenk ontvangt u De Waarheidsvriend twee maanden gratis. Of maak gebruik van onze actie en lees De Waarheidsvriend vier maanden voor € 10,-!

Ds. M.M.J. Verheuvel
Ds. M.M.J. Verheuvel

is predikant van de hervormde gemeenten te Schoonhoven en te Berkenwoude (wijk 2).