Waar bent u naar op zoek?

De Bron te Borssele wordt zelfstandige gemeente

06-05-2021

De hervormde gemeente De Bron te Borssele is per 1 april 2021 een zelfstandige gemeente geworden. DV op zondagochtend 9 mei zal daaraan aandacht gegeven worden. Tevens zullen in deze dienst drie ambtsdragers bevestigd worden: twee ouderling-kerkrentmeesters en een diaken. De kerkenraad bestaat vanaf dat moment uit zes personen. De dienst wordt geleid door ds. P. van der Kraan uit Arnemuiden. De protestantse gemeente van Borssele en leden van een initiatiefgroep die bestond uit enkele inwoners van Borssele besloten in 2016 om diensten op gereformeerde grondslag te gaan beleggen in de plaatselijke Catharinakerk. In de beginperiode kwam de ambtelijke ondersteuning voor de kerkdiensten uit de hervormde gemeenten van Arnemuiden en De Levensbron uit Goes.

In september 2019 groeide dit initiatief uit tot een gemeente in wording. Ook zijn er toen twee ouderlingen en twee diakenen bevestigd. Vanaf dat moment was de ambtelijke ondersteuning vanuit de twee genoemde hervormde gemeenten niet meer nodig. Bij de laatste uitbreiding is nu een diaken gekozen tot ouderling- kerkrentmeester.

Het kerkgebouw wordt gedeeld met de protestantse gemeente. De protestantse gemeente belegt één keer per maand samen met buurtgemeenten een gezamenlijke dienst in de Catharinakerk. Dat betekent dus dat er wat de hervormde gemeente betreft, in deze kerk bijna elke zondag twee diensten gehouden kunnen worden. Inmiddels lopen er gesprekken om het kerkgebouw over te nemen van de protestantse gemeente. Naast de kerkdiensten is ook het verenigingsleven opgestart. Er is onder andere een bijbelkring, er wordt catechisatie gegeven en is een jongvolwassenenkring actief. Daarnaast zijn er nog diverse andere gemeentelijke activiteiten door het jaar heen.

Zo mocht de gemeente uitgroeien tot een zelfstandige gemeente. De gemeente heeft de naam ‘Hervormde Gemeente De Bron’ gekregen. ‘Terugkijkend’, aldus de kerkenraad, ‘zijn we dankbaar dat de Heere onze God alles zo heeft geleid. Soli Deo gloria, alleen aan God de eer.’