Waar bent u naar op zoek?

De denkende mens centraal

11-09-2019

Volgens velen kunnen we in de discussies over huwelijk en de verhouding tussen man en vrouw geen beroep meer doen op de zogenaamde scheppingsorde. In vroeger tijden gebeurde dat echter volop. Hoe verklaren we dit verschijnsel? vraagt ds. C.H. Hogendoorn.

Wanneer Calvijn in de Institutie schrijft over de schepping, noemt hij haar een schitterend schouwtoneel, een zichtbare afbeelding van Gods heerlijkheid. God toont Zijn majesteit in de ordening van de schepping en de mens ziet er Zijn wijsheid, macht, gerechtigheid en goedheid in. Tegelijk wijst de reformator erop dat er niets is wat niet door de zonde is ‘verward, verminkt en besmet’.

Toch is er door de zondeval heen iets bewaard van de door God gegeven orde, want Hij geeft de wereld en het menselijk samenleven niet over aan ontbinding en ontwrichting. De schepping openbaart iets van Zijn wil, daarover kende Calvijn geen aarzeling.

Lees de volledige tekst van dit artikel in De Waarheidsvriend van donderdag 12 september 2019.

Klik hier om een los nummer te bestellen, en hier om een abonnement op De Waarheidsvriend te nemen.