Waar bent u naar op zoek?

De diepe vreugde van de Heere Jezus

06-02-2019

In de Bijbel staat slechts één keer dat de Heere Jezus Zich verheugt. Het Griekse werkwoord betekent: jubelen of juichen, zich verheugen of zich verlustigen, schrijft ds. H.J. van der Veen.

Er is in het Grieks geen sterker werkwoord voor ‘verheugen’ dan dit woord. 

Dit werkwoord wordt gebruikt om de vreugde van verschillende personen in de Bijbel uit te drukken: zoals Abraham zich verheugt over de komst van de Heere Jezus (Joh.8:56), zoals Maria zich verheugt in de geboorte van de Zaligmaker (Luk.1:47) en zoals de cipier in Filippi zich verheugt over het feit dat hij tot geloof gekomen is (Hand.16:34), zo verheugt de Heere Jezus Zich op het moment dat de zeventig apostelen terugkeren.

Lees de volledige tekst van dit artikel in De Waarheidsvriend van donderdag 7 februari 2019.

Klik hier om een los nummer te bestellen, en hier om een abonnement op De Waarheidsvriend te nemen.