Waar bent u naar op zoek?

De doop in crisistijd

19-01-2021

Het mooie van het sacrament van de doop is dat je het geloof kunt uitleggen aan de hand van dit sacrament, vinden ds. Bernard en Eline van Vreeswijk. Ook wat het geloof in allerlei verschillende situaties betekent.

Zeker wat het geloof in een tijd van crisis betekent, bijvoorbeeld in een tijd van een gezondheidscrisis. 

Laten we eerst kort op een rij zetten wat de kern van de doop inhoudt. God heeft ons als gemeente weggeroepen uit een wereld die zich van Hem losgemaakt heeft en die daardoor aan Zijn oordeel onderhevig is. De doop leidt ons de wereld van vergeving en vernieuwing binnen.

De gang door het water symboliseert dus een overgang. Zoals God Noach door het water van de zondvloed heen leidde naar een nieuwe wereld en Hij het volk Israël uit de slavernij in Egypte door het water van de Rode Zee heen leidde naar Kanaän, zo leidt God ons door het water van de doop Zijn koninkrijk binnen. Het is tegelijkertijd ook een ondergang met Christus in het oordeel van God en het weer opstaan met Hem in een nieuw leven. Met Christus sterven we en staan we op. Het is een teken van Zijn verbond.

Lees de volledige tekst van dit artikel in De Waarheidsvriend van donderdag 21 januari 2021 of download de gratis pdf.

Bestel een los nummer, maak gebruik van onze actie en lees De Waarheidsvriend vier maanden voor € 10,- of neem een jaarabonnement op De Waarheidsvriend.