Waar bent u naar op zoek?

De dorpskerk, verbonden met de omgeving

08-09-2020

De dorpskerk wijst met haar toren omhoog. Het gebouw alleen al is een prediking voor het dorp. De toren wijst naar de Heere als de God Die Zijn volk beschermt en naar de toekomst waarin God zal zijn alles in allen, schrijft dr. W. Verboom.

Haar betekenis reikt echter verder.

Voor de betekenis van de gemeente als dorpskerk in het eigen dorp verwoord ik hier enkele gedachten die de Schrift en onze gereformeerde traditie aanreiken. Concrete aanleiding hiervoor is het 400-jarig bestaan van de hervormde gemeente in Stavenisse, dat vorig jaar werd herdacht. De dingen die ik aanreik, zijn echter ook op andere dorpskerken van toepassing.

In het 400-jarig bestaan van deze Zeeuwse gemeente, schittert de trouw van God, trouw die klein maakt om de Heere groot te maken. 

Wonder

De dorpskerk als plaatselijke verschijningsvorm van de kerk van Christus wereldwijd, is een geheimenis. Dat er een kerk bestaat, een gemeenschap van zondige mensen die door het geloof van Christus is en bij Christus hoort, is een groot wonder. Dat is niet minder dan een scheppingsdaad van God. Anders zou er nooit een kerk bestaan hebben.

Lees de volledige tekst van dit artikel in De Waarheidsvriend van donderdag 10 september 2020.

Bestel een los nummer, of neem een abonnement op De Waarheidsvriend.