Waar bent u naar op zoek?

De draak en het Kind

ds. J. van Oostende
Door: ds. J. van Oostende
26-11-2020

De draak stond voor de vrouw (…) om haar Kind te verslinden. Openbaring 12:4

Openbaring 12 schetst in een paar grove lijnen de advent van de Messias. Een draak wil het Kind Christus doden. Als dat niet lukt, vervolgt hij de vrouw die het Kind voortbracht. Ook daarin faalt hij. Dan gaat hij oorlogvoeren tegen haar zaad, dat zijn haar nakomelingen, de Kerk des Heeren.

Op het eiland Patmos ziet de apostel Johannes een groot teken. Het moet dus wel heel belangrijk zijn wat hij ziet. Dat is het ook: het teken is een vrouw. Johannes ziet dat alles op haar betrokken is. De zon is haar gewaad, ze staat in het hart van het heelal. De maan die de nacht beheerst, is onder haar voeten, zij heerst dus over de nacht. Een overwinningskrans van twaalf sterren is op haar hoofd.

Toch wordt er weinig over haar gezegd. Ze is zwanger; ze schreeuwt tijdens haar weeën van pijn. Straks vlucht ze naar de woestijn.

Wat een tegenstelling tot die eerst beschreven heerlijkheid. In feite blijkt ze arm te zijn, ze wordt opgejaagd, ze voelt heftige pijn en ze vlucht. Haar leven wordt bedreigd door allerlei gevaren.

De gemeente van God

Bij de beschrijving van de vrouw denken we even aan Jozefs droom van lang geleden. Met zon, maan en sterren werd toen het gezin aangeduid van Jakob, die ook Israël wordt genoemd.

Het belangrijkste wat van deze vrouw in dit visioen wordt gezegd, is dat ze een mannelijke zoon ter wereld brengt. Zo dubbel staat het er letterlijk. Sterk en machtig zal dit kind dus zijn. Uit de omschrijving leiden we af dat het hier gaat om de Messias. Hij is de enige van Wie gezegd wordt in de Schrift dat Hij de volken zal hoeden met een ijzeren roede.

Uit Israël is de Messias vóórtgekomen, de Heiland der wereld door God gegeven. Hij is de Verlosser. Direct na Zijn geboorte vlucht de vrouw de woestijn in. Dat is het beeld van Gods gemeente onder het nieuwe verbond. Zo symboliseert de vrouw de gemeente, het volk Gods uit Israël en de volken.

Belaagd, in strijd gewikkeld, lijdend onder pijn en weeën vóór de geboorte van de Messias; belaagd, in strijd, lijdend ná de geboorte van de Gezalfde, de Christus.

De vrouw, de gemeente van God, is door alle eeuwen heen in gevaar. Ze wordt altijd bedreigd, door vijanden van binnen en van buiten, ze is altijd op de vlucht.

Al die heerlijkheid is door de Messias, van Wie de vrouw, de gemeente, het eigendom is. Hij behoudt haar en draagt haar

Heerlijkheid

Hoe kan het dan dat Johannes haar ziet met zoveel heerlijkheid? Is dat niet omdat zij de Messias voortbrengt? Al die heerlijkheid is door Hem, van Wie zij het eigendom is. Hij behoudt haar en draagt haar. Híj is het middelpunt van de wereld, om Hem heen groepeert zich alles.

Van Hem uit valt het licht op de vrouw. Zíj wordt met al die heerlijkheid gekroond, omdat ze moeder is, de moeder die de Verlosser voortbrengt. Van haar zien we dat nog niet alle dingen haar onderworpen zijn. Na de geboorte vlucht zij de woestijn in. Rondom Gods gemeente is het allemaal ‘nog niet’. Ze is nog niet wat ze werkelijk is. Ze draagt nog niet het kleed dat ze eigenlijk dragen mag. Nog is ze de bedreigde, de opgejaagde, de uitgeworpene, een bevende gestalte midden in de wereldgeschiedenis. Toch is zij de vrouw bekleed met de zon, het heelal eerbiedig rondom zich. Ze zál worden wat ze nu nog niet is.

Een machtige tegenstrever

Nu wordt de vrouw nog achtervolgd door die invloedrijke, machtige tegenstrever, in de gestalte van een vreselijke draak. Het is hem niet gelukt het Kind te doden. Johannes zet ons in dit visioen volop in de spanning. Bloedrood staat de draak voor de vrouw, één en al oorlogszuchtige grootmacht. Met diep ontzag schrijft Johannes de machtige benamingen neer: grote draak, de oude slang, die duivel en satan wordt genoemd, omdat hij de hele wereld verleidt. Maar het Kind wordt geboren. Gods belofte wordt heerlijk vervuld.

ds. J. van Oostende
ds. J. van Oostende