Waar bent u naar op zoek?

De duivel is verslagen

25-03-2013

‘En mij uit alle heerschappij van de duivel verlost heeft...', belijdt de catechismus. Dat klinkt geweldig. Maar wat als je zelf veel last van de duivel hebt? Ds. M. van Leeuwen over verzoekingen.

In een gesprek hierover haalt men dan vaak D-day en V-day aan als het gaat om de overwinning op de duivel en de kwade machten. De dag van de beslissing, D-day, is Goede Vrijdag. V-day, de dag van de overwinning, is de dag van de wederkomst. Op zichzelf is dit een mooie gedachte, al is deze inmiddels wel wat uitgekauwd. De vergelijking gaat ook niet helemaal op.

Je zou kunnen zeggen dat D-day al gevallen is op het moment dat de HEERE God de moederbelofte uitspreekt. Híj belooft vijandschap tussen de slang met zijn gevolg en de vrouw en haar Nageslacht. Hij belooft dat het Nageslacht van de vrouw, de kop zal vermorzelen van de slang. En dat de slang Het de hiel zal vermorzelen. We zien hier een voortdurende strijd voorzegd, trefzeker uitlopend op de overwinning van het Zaad van de vrouw, Jezus Christus.

Heel voorzichtig zien we de prelude al op de eerste bladzijde van de Bijbel, bij de schepping van de eerste dag. Het is eerst avond, dan morgen. Eerst duisternis, dan licht. Elke dag mag ons eraan herinneren dat het Licht de duisternis overwint.