Waar bent u naar op zoek?

De einden van de aarde

20-12-2017

Micha 5 is de bekende adventsbelofte, die we van jongs af aan op de zondagsschool hebben geleerd. Een machtige belofte over de komst van de Heiland, schrijft ds. C. Doorneweerd.

Des te verrassender is het dat in deze verzen de heilslijnen al doorgetrokken worden naar Pinksteren en Christus’ wederkomst.

Het staat er slecht voor met Jeruzalem. De profeet Micha ziet dat de stad belegerd gaat worden door vijanden (4:14). Zij hebben geen koning meer die vooropgaat in de strijd om zijn volk te beschermen. En hij die Israel moet leiden, zal zelfs met een stok vernederend in het gezicht worden geslagen. Dat tekent de uiterst zorgelijke positie van Israël. Micha laat het aan duidelijkheid niet ontbreken, hij preekt nadrukkelijk het oordeel van God over de zonden van het volk. 

Heerser

Maar dan horen we in Micha 5:1 dat God dwars door het naderende oordeel heen Zijn belofte van troost en heil schenkt.

Lees de volledige tekst van dit artikel in De Waarheidsvriend van donderdag 21 december 2017.