Waar bent u naar op zoek?

De erfenis van Melanchthon

22-10-2012

Melanchthon is de meest vertrouwde leerling van Luther. Voor de geschiedenis van de Reformatie kan niet licht worden overschat, schrijft dr. W. van 't Spijker.

Op jonge leeftijd kwam Melanchthon (1497-1560). Hij was buitengewoon begaafd, met name in die wetenschappen die gericht waren op communicatie onder mensen en wel op de klassieke manier.

Hij greep, naar de trant van de ontwikkelingen die Erasmus op gang had gebracht, terug op de denkers en schrijvers van de vroege oudheid. Hij gebruikte methoden die in zijn eigen tijd compleet buiten spel waren geraakt.

Door deze manier van welbewust communicatief handelen was hij in staat om de boodschap van Luther in een vorm te gieten waarin zij aan de volgende generaties kon worden doorgegeven. Menselijk gezien zou het vuur van het evangelie, dat Luther met verrassende kracht had verkondigd, na hem aan gloed ingeboet hebben als Melanchthon er niet die vorm aan had kunnen geven, die op een bepaalde manier uitermate voor die tijd geschikt bleek om haar door te geven.