Waar bent u naar op zoek?

column

De Europese Unie

Drs. P. van Dalen
Door: Drs. P. van Dalen
Actualiteit
24-01-2023

In onze kerken, vergaderzalen en huizen wordt veelvuldig gebeden voor de landelijke, provinciale en lokale overheden. Dat is een buitengewoon goed gebruik, waartoe artikel 36 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis ons ook met nadruk oproept. Jammer genoeg verneem ik van slechts weinig voorgangers en voorbidders dat zij regelmatig voorbede doen voor onze Europese overheid.

Komt dat wellicht omdat men die overheid niet als zodanig erkent? Of omdat de Europese Unie bij velen onbekend en daarmee onbemind is? Of misschien omdat men een hekel heeft aan de EU, wat ik na de recente onthullingen over corruptie door enkele Europarlementariërs nog wel een beetje begrijp ook.

Hoe dit ook zij, de EU is wel degelijk ook uw en mijn overheid. In de EU worden talloze wetten gemaakt die direct betrekking hebben op ons leven; vraag dat bijvoorbeeld maar aan boeren, vissers, bakkers, ICT-specialisten of milieuambtenaren. Europese wetgeving, in de vorm van verordeningen, geldt rechtstreeks in alle lidstaten en heeft daarmee dezelfde werking als een nationale wet. De EU legt ook belastingen op: als we btw betalen, gaat een deel daarvan naar de Europese Unie. Tevens handhaaft de EU de overeengekomen, vastgestelde wetten: zo kan de Europese Commissie boetes opleggen aan multinationals, bedrijven en andere overheden. Regeringen van lidstaten kunnen worden gedwongen bestaande wetten en regels te veranderen, zodat ze met het EU-recht overeenstemmen. Van de lidstaten kunnen subsidies worden teruggevorderd wanneer blijkt dat die niet, of onrechtmatig zijn aangewend. De EU heeft daarvoor een aparte rechterlijke instelling, het Europese Hof van Justitie te Luxemburg, en een eigen fraudebestrijdingsdienst, OLAF genaamd.

Kortom, de EU heeft alle overheidskenmerken die we in het genoemde artikel van de geloofsbelijdenis terugvinden. De voorbede voor de Europese Unie is dan ook gepast, opdat de Heere ook hen die in die Europese overheid actief zijn, ‘wil bestieren in al hun wegen opdat u en ik een gerust en stil leven mogen leiden in alle godzaligheid en eerbaarheid’. Ik hoop dat u aan deze oproep wilt denken wanneer er weer voorbede gedaan wordt voor de overheden, ook wanneer er geen verkiezingen in aantocht zijn.

Geïnteresseerd in meer lezenswaardige artikelen? Neem een jaarabonnement. Als welkomstgeschenk ontvangt u De Waarheidsvriend twee maanden gratis. Of maak gebruik van onze actie en lees De Waarheidsvriend vier maanden voor € 10,-!

Drs. P. van Dalen
Drs. P. van Dalen

was tot voor kort Europarlementariër voor de ChristenUnie.