Waar bent u naar op zoek?

De evangeliën eerbiedig lezen

10-01-2017

Wanneer iemand de poorten van de evangeliën wil binnengaan, krijgt hij of zij te maken met vijandelijke aanvallen. Het zijn aanvallen die erom vragen dat we een schild bij ons hebben, het schild van het geloof, waarschuwt dr. J. van Bruggen.

Ik geef drie voorbeelden van situaties waarin zulke vijandelijke aanvallen plaatshebben.

Ooggetuigen

De eerste is dat iemand de evangeliën wil binnengaan, omdat ze de boeken zijn van oor- en ooggetuigen.

Van alle kanten worden nu pijlen op hem afgeschoten. Met een beroep op de moderne nieuwtestamentische wetenschap wordt je verteld dat de evangeliën vrome boeken zijn die grotendeels ontstaan zijn vanuit het geloof van de oudste christenen, maar die absoluut niet de geschiedenis beschrijven zoals die gebeurd zou zijn. Het gaat erom wat mensen wilden geloven van Jezus, niet wie Hij was. Jezus was een rolmodel, maar zeker niet de Zoon van God zoals men later is gaan denken.

Op dit moment moeten we ons schild nemen (Ef.6). We lezen boven de evangeliën de namen van oor- en ooggetuigen. Mattheüs en Johannes: apostelen, Markus, de zegsman van de apostel Petrus, en Lukas die alles zelf als historicus is nagegaan. Deze namen staan in alle handschriften, ook de alleroudste, boven de boeken. We moeten ons niet bang laten maken. Deze mensen wisten waarover zij schreven. Laten we hun woorden vertrouwen. Laten we de vurige pijlen afweren en rustig binnengaan bij deze apostolische boeken.

Bevestiging

Het kan ten tweede zo zijn dat iemand de vier evangeliën wil binnengaan om viervoudig bevestigd te worden in zijn of haar geloof.

Van alle kanten worden nu opnieuw pijlen afgeschoten. De vier evangeliën vertonen allerlei tegenstrijdigheden in hun beschrijvingen. Ze hebben heel eigen geheime bedoelingen. Je kunt ze niet serieus nemen als getuigen.

Op dit moment moeten we ons schild nemen. Is er één evangelie dat niet de godheid van Jezus erkent en beschrijft? Is er één evangelie dat de apostelen voorstelt als mensen die het zelf allemaal bedacht hebben en wilden? Is er één evangelie dat de opstanding ontkent?

Lees de volledige tekst van dit artikel in De Waarheidsvriend van 12 januari 2017.