Waar bent u naar op zoek?

De Geest geeft zicht op het Koninkrijk

30-05-2018

Wat biedt binnen de gereformeerde theologie ruimte om over het werk van de Geest te spreken? Dan moeten we denken aan het begrippenpaar Woord en Geest, schrijft dr. C. van der Kooi.

We treffen het verschillende keren aan in de belijdenisgeschriften, zowel in de Heidelbergse Catechismus als ook in Nederlandse Geloofsbelijdenis. 

We horen daarin dat Hij ons regeert door Zijn Woord en Geest. Woord en Geest zijn op elkaar betrokken, maar zijn niet hetzelfde. Het Woord, dat is het Woord van God, de Bijbel, wellicht ook het bediende Woord van God, in prediking, in de sacramenten, in de oefening die we in het gemeentelijk leven krijgen, maar dat alles gebeurt in de kracht van de Geest.

Lees de volledige tekst van dit artikel in De Waarheidsvriend van donderdag 31 mei 2018.