Waar bent u naar op zoek?

De Geest in het Noorderland

ds. A. de Lange
Door: ds. A. de Lange
08-06-2023

Vervolgens riep Hij mij en sprak tot mij: Zie, zij die zijn uitgetrokken naar het land van het noorden, hebben Mijn Geest doen rusten in het land van het noorden. Zacharia 6:8

Gods Geest in Israël en Gods Geest in de kerk – dat is ons bekend. In het achtste nachtgezicht dat Zacharia ziet, rust Gods Geest in het land van het noorden, in Babel dus. Wat zou ik daar als bijbellezer voor boodschap aan hebben?

Ook dit laatste nachtgezicht is vol symbolen. Zacharia ziet vier wagens tevoorschijn komen tussen twee bergen van koper vandaan. De wagens zijn achtereenvolgens bespannen met rode, zwarte, witte en gevlekte paarden. De paarden trekken er naar verschillende kanten op uit. En dan horen we als afronding dat de wagens en paarden die naar het noorden zijn getrokken, de Geest van Hem Die spreekt (God), hebben doen rusten in het land van het noorden.

De wind

Daar maak je als bijbellezer niet meteen iets van. Zacharia trouwens ook niet. Zijn vraag was: wat betekenen deze wagens, mijn Heere? De Engel Die hem gidste bij de nachtgezichten, antwoordt hem: ‘Dat zijn de vier winden van de hemel, die eropuit trekken van de plaats waar zij voor de Heere van heel de aarde hebben gestaan.’ Wind staat voor kracht en verwijst naar Gods Geest en Zijn werking (Hand.2:2; Joh.3:8). De vier paarden en wagens staan bij God gereed om de werking van Gods Geest te begeleiden waarheen Hij wil. Ze hebben bereik naar alle vier windrichtingen: de hele wereld. Het Noorderland is Babel: vanuit Israël trok je daarheen richting het noorden (al boog je vervolgens af naar het oosten). Gods Geest is daar door de wagens met zwarte en witte paarden gebracht en heeft daar rust gevonden. Die rust zal betekenen dat Hij er Zijn werkgebied heeft en Zijn machtsbereik laat gelden, zoals God in Jeruzalem de woonplaats van Zijn rust had (Ps.132:14).

Oordeel en toewending

De vraag is: wat dóet de Geest in het Noorderland? Dat kunnen twee dingen zijn. Eerst kunnen we denken aan het uitvoeren van het oordeel over ongerechtigheid en over vijandschap tegen God en Zijn volk, waaronder Israël verkeerd heeft en eigenlijk nog verkeert. Want al is er sprake van groepen Joden die terugkeerden naar Israël, nog steeds is Israël onder de macht van het land van het noorden. De Geest is de Geest van oordeel en uitbranding (Jes.4:4). Hij weet raad met vuilheid en bloedschuld die mensen onrein maken voor God en hen weghouden van het heil. Hij ruimt op. Wie zich ootmoedig tot God bekeert, ondervindt van deze werking van de Geest de reddende en behoudende werking. Wie zich tegen God blijft verzetten, kan zelf weggebrand worden (Ps.68:3).

Vervolgens kunnen we bij het werk van de Geest in het Noorderland denken aan de toewending tot God die Hij werkt in Joden en heidenen. Daardoor keren er nog veel meer Joden terug tot God en naar Israël. En heidenen worden de zaak van Israël steeds meer toegedaan; ze werken niet langer tegen maar mee. Koning Kores van Perzië is het grote voorbeeld (Jes.45). Ze gaan ook zelf Israëls God erkennen en dienen.

Veelbelovend zicht

Dit nachtgezicht vult het perspectief voor Israël in de tijd van terugkeer na de ballingschap nog verder in. Het geeft een veelbelovend zicht op God Die bezig is voor Israël tot en met in Babel toe, Die reinigt, tot omkeer brengt, doet terugkeren en vernieuwt. Israël krijgt vanuit de Geest echt de ruimte weer om God te dienen. Het volk kan groeien. Haar geloof kan opbloeien. Heidenen worden hun goedgezind en willen zelfs graag bij hen ingelijfd worden (Ps.87).

Moedgevend

Vanuit het achtste nachtgezicht mogen we bedenken dat Gods Geest is uitgestort op alle vlees. En dan staat er niet alleen in Israël, maar ook in het land van het noorden wat te gebeuren. Als we hart hebben voor de zaak van Israëls God, mag het perspectief van het achtste nachtgezicht ons ook vandaag voor ogen staan. We mogen er moed uit putten voor de zaak van Israël en de kerk, voor de zaak van Gods Koninkrijk tegenover alle ongerechtigheid. Ongeloof, afgoderij, verleiding, andere godsdiensten, atheïsme en agnosticisme zijn werkelijk aanwezig. Maar als Gods Geest rust in het land van het noorden, zullen zelfs zulke zaken het veld ruimte. Waar de Geest is, heeft God het voor het zeggen.

ds. A. de Lange
ds. A. de Lange