Waar bent u naar op zoek?

De Geest is komen wonen in de gemeente

26-05-2020

Met Pinksteren is de Heilige Geest uitgestort. Hierdoor kregen Israël en de gemeente deel aan de vervulling van Gods belofte. De Geest is daarmee aan de gemeente gegeven. Hoe verhoudt zich dat tot de individuele gelovigen? vraagt ds. A. Bloemendal.

Met Pinksteren gaan veel beloften in vervulling, beloften ten aanzien van de uitstorting van de Geest. Het is Christus Zelf Die daarin de cruciale rol speelt, niet alleen met betrekking tot de belofte van de Geest, maar ook in de werking ervan.

Het was Johannes de Doper Die Christus aanwees als het Lam van God en daarbij uitsprak: ‘Hij zal u dopen met de Heilige Geest en met vuur.’ (Matt.2:11) Hieruit blijkt dat de belofte van Pinksteren verbonden is aan Christus, Zijn werk en Zijn bediening. Nadat Christus werd opgenomen in de hemel, heeft de Vader de Geest uitgezonden, ‘Die in herinnering brengt alles wat Christus onderwezen heeft’ (Joh.14:26).

Dit betekent dat er met Pinksteren veel verandert voor de gemeente van Christus: De Geest van God als Persoon is komen wonen in de gemeente van Christus en zal daarvan niet meer wijken.

Pinksteren betekent de doop van de gemeente met de Heilige Geest, waardoor het Woord van God krachtig werkt en vele harten en levens worden vernieuwd.

 

Lees de volledige tekst van dit artikel in De Waarheidsvriend van donderdag 28 mei 2020.

Klik hier om een los nummer te bestellen, en hier om een abonnement op De Waarheidsvriend te nemen.