Waar bent u naar op zoek?

De gelovige en zijn God

06-02-2018

‘Ik geloof in God, dat Hij voor me zorgt en er altijd is.’ ‘Voor mij staat de Heere Jezus veel dichter bij me, God is zover weg.’ ‘Ik weet dat ik dagelijks door de Heilige Geest geleid word,' schrijft ds. P.J. den Admirant.

Onder christenen is er een diversiteit aan geloofsbelevingen. 

Maakt het uit hoe je het geloof beleeft? Is de drie-eenheid wel zo belangrijk voor het leven van het geloof?

Als God Zich openbaart als Vader, Zoon en Geest, vraagt dit van de gelovige dat wij met deze God leven, zoals Hij Zich heeft geopenbaard. In deze bijdrage willen we het belang laten zien van de drie-eenheid voor het leven als gelovige.

Schepper

De Bijbel is de openbaring van Gods Naam. In de naam JHWH (Heere) was Hij Israël bekend en vertrouwd. Ik ben Die Ik ben, Ik ben erbij, zoals Ik beloofd heb (Ex.3). Ik ben verborgen en nabij, in gericht en in genade. Die naam wekte vertrouwen. Wij loven U, omdat Uw Naam nabij is (Ps.75:1). Wie Uw Naam kennen, zullen op U vertrouwen, omdat U, Heere, niet hebt verlaten wie U zoeken (Ps.9:11).

Lees de volledige tekst van dit artikel in De Waarheidsvriend van donderdag 8 februari 2018.