Waar bent u naar op zoek?

De Gereformeerde Bond kiest als jaarthema ‘Hoor, Hij spreekt’

23-01-2024

In onze tijd gaat de Bijbel fors minder vaak open, zo blijkt uit onderzoek. En voor veel mensen heeft het Woord van God minder gezag dan vroeger. Dat is een zorgelijke ontwikkeling en reden voor het hoofdbestuur van de Gereformeerde Bond om ‘Hoor, Hij spreekt’ als jaarthema voor 2024 te kiezen.

‘Velen zien de Bijbel als een gespreksboek waartoe je je verhouden moet, terwijl het niet meer met ‘waarheid’ verbonden is’, signaleert P.J. Vergunst, algemeen secretaris van de Gereformeerde Bond. In De Waarheidsvriend van donderdag 25 januari staat hij stil bij het sluipende proces dat de Bijbel een andere plaats in kerk en samenleving krijgt. Hij wijst daarbij ook op de rol van ontlezing en digitalisering.

Vergunst: ‘Bezinning op de betekenis van de Bijbel en op het gebruik van de Bijbel in het persoonlijk leven, in gezinnen, op de christelijke school en in de kerk is daarom hard nodig.’ Hieraan wil het bestuur van de Gereformeerde Bond dit jaar graag een bijdrage leveren.

Tijdens de jaarvergadering van de Gereformeerde Bond, die DV gehouden zal worden op donderdagmorgen en -middag 23 mei in Putten, hoopt bestuurslid ds. J.W. Verboom te spreken over ‘Hoor, Hij spreekt’. Hij zal in zijn inleiding over bijbelgebruik in de 21e eeuw geestelijke en culturele elementen benoemen en handreikingen voor een vruchtbare omgang met de Bijbel geven.

In aansluiting hierop volgt tijdens de regionale ambtsdragersontmoetingen op de dinsdagavonden 3 en 10 september een verdere doorvertaling naar het leven van ambtsdrager en gemeente.

Ook De Waarheidsvriend zal dit jaar regelmatig aandacht besteden aan het jaarthema.