Waar bent u naar op zoek?

De grond van het geloof

26-03-2019

Ongeloof is ‘nee’ zeggen tegen God. En dat ‘nee’ wordt nooit meer ‘ja’, tenzij God Zelf er wat aan doet, er zelfs alles aan doet. En dat doet Hij. Hij overwint ons trouweloze, tuchteloze ‘nee’ door het ‘ja’ van Zijn erbarmen, stelt dr. A. de Reuver.

Hij zei en zegt tegen die neezegger ook ‘nee’: ‘Nee, Ik leg me er niet bij neer. Ik kan mijzelf niet verloochenen. Ik doe het ‘ja’ van Mijn trouw en liefde niet teniet.’ 

Voedingsbodem

De oerzonde van de mens bestond uit ongeloof, ongeloof dat een duivels vraagteken zet achter de woorden die God gesproken heeft. Hoe komt een mens die van huis uit, sinds Adam, met God gebroken heeft aan geloof? Hoe doet God dat?

Door het Woord van de Geest dat volgens Paulus in de prediking tot ons komt. Het geloof is uit het gehoor, en het gehoor door het Woord Gods. En hoe zullen ze horen zonder die hun predikt (Rom.10)?

Lees de volledige tekst van dit artikel in De Waarheidsvriend van donderdag 28 maart 2019.

Klik hier om een los nummer te bestellen, en hier om een abonnement op De Waarheidsvriend te nemen.