Waar bent u naar op zoek?

‘De Heer is mijn Herder’ herdrukt

24-06-2021

De ondertitel van De Heer is mijn Herder van dr. Kees van der Knijff, namens de GZB werkzaam in Libanon, geeft het thema van dit boek precies weer: ‘Denken over Gods leiding in tijden van keuzestress’. Wat is Gods wil met mijn leven? Hoe leer ik de stem van God verstaan? En hoe maak ik een goede keuze als ik niet (zeker) weet wat God van me wil? Het zijn vragen die door veel gelovigen gesteld worden, maar ook vragen waar veel verschillende antwoorden op gegeven zijn. Het is mooi om hier te melden dat er deze week een tweede druk van dit boek verschenen is. Met de Bijbel en de gereformeerde traditie als uitgangspunt biedt de auteur een eigentijdse gereformeerde visie op keuzes maken in het licht van Gods leiding. Er worden handvatten geboden om op een gelovige, en daarom ontspannen, manier om te gaan met het nemen van moeilijke beslissingen.

De Heer is mijn Herder verscheen bij uitg. Groen te Heerenveen, telt 156 blz. en kost € 13,95. Verkrijgbaar in de (christelijke) boekhandel.