Waar bent u naar op zoek?

De HEERE leren kennen

16-06-2020

Onze kennis van de HEERE God is praktisch van aard. Het komt tot uiting in het geestelijke leven en onze levenshouding. Deze praktische strekking behoedt ons ervoor om al te leerstellig over God te spreken, stelt prof. dr. F.G. Immink.

Het geloof in God heeft echter wel degelijk een inhoudelijke kant.

Wie de HEERE is, kunnen we uitdrukken in gedachten en beweringen. Anders zou het ons ook niet verkondigd en overgeleverd kunnen worden. Bovendien is de mens zo geschapen dat hij het kan overdenken en overwegen. En we kunnen er onderling over spreken.

Als een gesprek over God echter in de sfeer van leerstellige beweringen terechtkomt, dan kunnen we ons daar ongemakkelijk bij voelen. Kan dat wel? Kunnen we niet beter blijven in de sfeer van ons gemoed en onze ervaringen? ‘Zo ervaar ik het nou eenmaal.’ 

Bevindelijk en leerstellig

Gelukkig staan we in een traditie die het bevindelijke geloofsleven altijd heeft weten te verbinden met de waarheid van de confessie. Godskennis is niet alleen een kwestie van persoonlijke overgave en een ervaring in het gemoed, maar heeft alles te maken met kennis van de HEERE God, met inzicht in ‘Wie Hij is’ en ‘wat Hij doet’.

Lees de volledige tekst van dit artikel in De Waarheidsvriend van donderdag 18 juni 2020, of download de gratis pdf.

Klik hier om een los nummer te bestellen, en hier om een abonnement op De Waarheidsvriend te nemen.