Waar bent u naar op zoek?

De Heilige Geest leidt leidinggevenden

14-05-2018

Nu het hedendaagse individualisme ook het kerkelijk leven raakt, is het nodig dat in de gemeente heldere bestuurlijke lijnen getrokken worden. De gave van besturen is van groot belang voor de opbouw en het welzijn van de gemeente, stelt ds. A.W. van der P

Goed leiding kunnen geven is een gave van de Heilige Geest. 

In het Nieuwe Testament gaat het meer dan eens over genadegaven (charismata), die de Heilige Geest in de gemeente uitdeelt. De Pinkstergeest leert mensen ook om die gaven te gebruiken en dienstbaar te zijn door het geloof (diakonia). Gaven en diensten zijn er om elkaar te ondersteunen, zodat de gemeente gebouwd wordt en God daarvan in Christus de eer ontvangt. We kijken nu naar een van deze gaven, de gave van leidinggeven.

Lees de volledige tekst van dit artikel in De Waarheidsvriend van donderdag 17 mei 2018.