Waar bent u naar op zoek?

Pastoraat - toe-eigening van het heil

De Heilige Geest trekt

Ds. C.H. Bijl
Door: Ds. C.H. Bijl
Pastoraat
25-11-2021

Het kan een worsteling zijn om zeker te weten dat het goed zit tussen God en ons hart. Dat kan te maken hebben met een bepaald godsbeeld of een zonde die niet wordt beleden. Het kan ook komen omdat we niet goed doorhebben hoe de Heilige Geest in ons hart werkt, zoals Marieke (zie kader).

Vaak wordt de Bijbel gelezen als onvolledig en vervolgens moet de Heilige Geest iets extra’s geven zodat we een echte gelovige worden. De Bijbel is echter geen opstapje waarna de Heilige Geest nog wat moet doen. Nee, de Heilige Geest is volop werkzaam als we de Schrift gelovig lezen.

Niet iets extra’s

Calvijn zegt dat de Heilige Geest nauw verbonden is met de waarheid in de Schrift, dat ‘Hij Zijn kracht pas ten volle kan ontplooien en aanwenden wanneer er gepaste eerbied voor het Woord bestaat en het de plaats krijgt die het verdient’ (Inst.I.9.3). Ook wat betreft de toe-eigening van het heil werkt de Heilige Geest door het Woord. Het werk van de Heilige Geest is niet iets extra’s als we de Bijbel hebben gelezen, maar in het gelovig lezen van de Schrift ís de Heilige Geest werkzaam. We lezen dus de Bijbel niet om vervolgens af te wachten of de Heilige Geest nog iets doet. Nee, in het gelovig lezen van de Bijbel ís de Heilige Geest werkzaam.

Meenemen in het gebed

Dat geeft ons de vrijheid om het Woord van de Heere te lezen en met dat Woord naar de Heere toe te gaan.

Lees de volledige tekst van dit artikel in De Waarheidsvriend van donderdag 25 november 2021.

Neem een jaarabonnement (€ 49,00). Als welkomstgeschenk ontvangt u De Waarheidsvriend twee maanden gratis. Of maak gebruik van onze actie en lees De Waarheidsvriend vier maanden voor € 10,-!

Ds. C.H. Bijl
Ds. C.H. Bijl

is predikant van de hervormde gemeente te Papendrecht.