Waar bent u naar op zoek?

De Heilige Geest wijst op Christus

19-06-2019

De Heilige Geest richt ons mensen op Christus. Hij verbindt ons door het geloof met Hem. Ondertussen moeten wij oppassen dat we het werk van de Heilige Geest niet beperken tot Zijn werk in het hart van de gelovigen, waarschuwt ds. C. van Duijn.

Dr. L. Floor (vanouds christelijk gereformeerd hoogleraar) onderstreept het onderscheid dat de evangelist Johannes maakt tussen het interne werk van de Heilige Geest (in het hart van de gelovige) en het externe werk van de Heilige Geest (Zijn optreden in deze wereld).

Die laatste lijn wil ik wat breder uitwerken. In dit verband is Johannes 16:8 van belang. Daar wordt van de Heilige Geest gezegd: Hij zal de wereld overtuigen van zonde, gerechtigheid en oordeel. Deze tekst wordt vaak snel ‘vergeestelijkt’, in de zin van toegepast op de werking van de Heilige Geest in het hart van de mens. Maar doen we deze tekst daarmee recht?

Lees de volledige tekst van dit artikel in De Waarheidsvriend van donderdag 20 juni 2019.

Klik hier om een los nummer te bestellen, en hier om een abonnement op De Waarheidsvriend te nemen.