Waar bent u naar op zoek?

De hele breedte bedienen

24-05-2011

De HGJB gaat scherp naar de eigen producten kijken, juist als het gaat om het gereformeerd belijden. Hiermee wil de jeugdbond tegemoetkomen aan gemeenten die zich zorgen maken, schrijven ds. B.J.D. van Vreeswijk en dr. A. de Kock.

De Hervormd Gereformeerde Jeugdbond (HGJB) werkt voor alle gemeenten die staan in de lijn van het gereformeerd belijden. Hij wil er voor de gehele hervormd-gereformeerde beweging zijn. Voor gemeenten die zich onvoldoende in de producten van de HGJB herkennen, werd in samenwerking met de Hervormde Zondagsscholenbond het Hervormd Jeugdcontact gestart. Afgelopen najaar bleek dit geen begaanbare weg. De achterliggende vragen bleven natuurlijk wel bestaan. De HGJB is daarom verder gaan zoeken naar een antwoord op die vragen.

Vier regionale bezinningsavonden, die begin dit jaar werden gehouden, zijn hiervoor een voedingsbron geweest. Bezoekers verwoordden de behoeften van gemeenten voor het jeugdwerk. Op basis hiervan trekken we een aantal conclusies. Eenheid en toerusting zijn de sleutelwoorden.