Waar bent u naar op zoek?

De blijde boodschap van Markus (4)

De hemel scheurt open

Ds. M. Maas
Door: Ds. M. Maas
03-03-2022

De evangelist Markus leunt op de profeet Jesaja. Markus gebruikt Jesaja als leeswijzer om de boodschap van zijn Evangelie te verduidelijken. Zo wordt Jesaja 35 concreet: blinden gaan zien, kreupelen springen als een hert.

Het is opvallend dat elke evangelist zijn Evangelie op zijn eigen wijze vertelt. Ze vertellen geen andere dingen, maar vertellen de dingen anders, zoals je ook een lied op verschillende melodieën kunt zingen. We kunnen ons afvragen: Wat voor partituur hadden de evangelisten om een Evangelie te kunnen componeren? In ieder geval gebruikten de evangelisten, wat wij noemen, het Oude Testament, beter gezegd: de Tenach. De evangelisten zijn aan de hand daarvan gaan evangeliseren over Jezus. We kunnen ook zeggen: aan de hand van Mozes. In feite heeft Jezus heel Zijn weg afgelegd aan de hand van Mozes, met Mozes als leidraad.

Toegepaste Thora

Markus vertelt in zijn Evangelie over Jezus, maar doet dat aan de hand van de profeten. ‘Het is zoals er geschreven staat in de profeten.’ (Mark.1:2a) Dus Evangelie en profeet stemmen samen en vormen twee kanten van één geschiedenis. Het is opvallend hoe vaak Markus de profeet Jesaja aanhaalt. We mogen ook zeggen dat Jesaja een leeswijzer is bij Markus. Jesaja is dus een gids en aan de hand van Jesaja kunnen we Markus gaan begrijpen. Dat komt overigens niet in mindering op Mozes. De profeten hebben steeds weer teruggegrepen op de Thora, want profetie is toegepaste Thora.

Markus begint met Jesaja 40. Dat is veelbetekenend als we bedenken dat Jesaja het einde van de ballingschap mag aankondigen: ‘Troost, troost Mijn volk, zal uw God zeggen.’ (Jes.40:1a) Troost betekent daar bevrijding. Markus knoopt aan bij het troostboek van Jesaja. Want toen de evangelist zijn Evangelie schreef, was Jeruzalem in strijd verwikkeld met Rome. Die werd beslecht in het voordeel van de Romeinen. De Joden hadden alleen nog de Thora en voor de rest hadden ze niets meer. Alles lag in puin en het land zag eruit als een woestijn. Dan citeert Markus de profeet Jesaja (40:3): ‘De stem van een die roept in de woestijn: Maak de weg van de Heere gereed, maak Zijn paden recht.’ (Mark.1:3)

Lees de volledige tekst van dit artikel in De Waarheidsvriend van donderdag 3 maart 2022. Neem een jaarabonnement (€ 49,95). Als welkomstgeschenk ontvangt u De Waarheidsvriend twee maanden gratis. Of maak gebruik van onze actie en lees De Waarheidsvriend vier maanden voor € 10,-!

Ds. M. Maas
Ds. M. Maas

is predikant van de hervormde gemeente te Rijssen.