Waar bent u naar op zoek?

De interimpredikant als tijdelijke begeleider

23-05-2016

Ds. A.P.D. Zijlstra is sinds enkele jaren werkzaam als interimpredikant. Zijn expertise wordt gevraagd in diverse situaties waarbij extra ondersteuning door een predikant met specifieke deskundigheden wordt gevraagd. Wat houdt zijn taak in?

‘Een interimpredikant wordt tijdelijk aan een gemeente verbonden om een specifieke opdracht uit te voeren. Je begeleidt een gemeente als er wat extra huiswerk moet worden gedaan. Bijvoorbeeld om de omschakeling naar een nieuwe dominee te maken na het afscheid van een predikant die lang in een gemeente heeft gestaan, of die met grote problemen is vertrokken.

Ik word ook ingeschakeld wanneer er conflicten in de gemeente zijn, die de verhoudingen en het vertrouwen tussen predikant – kerkenraad – gemeente onder druk zetten. Ook in positieve omstandigheden, bijvoorbeeld wanneer een gemeente zoekt naar wegen om kerkelijk present te zijn in een nieuwbouwwijk, kan een interimpredikant de gemeente op weg helpen.’

Bij veranderingen

‘Een interimpredikant kan worden ingezet wanneer grote veranderingen nodig zijn. Bijvoorbeeld: het samenvoegen van (wijk)gemeenten. Interimpredikanten kunnen helpen bij het ontwikkelen van een nieuwe structuur voor de kerkenraad, dan wel het aangaan van samenwerkingsverbanden met andere gemeenten. Mijn rol als interimpredikant is principieel begeleidend: dienstbaar aan de gemeente van Christus in haar specifieke omstandigheden. Die ondersteun ik, zodat zij – biddend en bij een open Bijbel – kan zoeken naar perspectieven en wegen om als bruid van Christus te leven.’

Ondersteunen

‘De ene keer begeleid ik een gemeente bij een grondige bezinning op haar identiteit en het komen tot nieuw beleid. In een andere situatie kan ik ondersteuning bieden aan een kerkenraad en gemeente bij het nemen van een besluit inzake het gebruik en beheer van kerkelijke gebouwen. Een algemene of wijkkerkenraad kan dan een interimpredikant in de arm nemen, zodat hij geholpen wordt om een soms gevoelige kwestie, tot een goed einde te brengen.

Je bent geen zakelijke manager, maar voluit dienaar des Woords en pastor. Dat betekent dat je tijdens je verbintenis aan een gemeente kunt voorgaan in de erediensten om de gemeente vanuit Gods Woord te bepalen bij de hoop en de goede weg van het Evangelie.

Lees de volledige tekst van dit interview in De Waarheidsvriend van 27 mei 2016. (We hebben momenteel een mooi aanbod voor nieuwe abonnees.)