Waar bent u naar op zoek?

Grootouders en geloofsopvoeding (1)

De invloed van opa en oma

Drs. Elma Nobel-Buijs MA
Door: Drs. Elma Nobel-Buijs MA
Jongeren en geloofsopvoeding
20-10-2022

Geloofsopvoeding gebeurt in de eerste plaats door ouders. Daarnaast spelen grootouders een belangrijke rol in de geloofsopvoeding, vooral als de ouders daar weinig of geen invulling aan geven. En in het geloofsleven van de grootouders zelf kunnen ook veranderingen gaande zijn.

Grootouders kunnen een belangrijke plaats innemen in het leven van kleinkinderen. Ik zie dat gebeuren in onze woonplaats Garderen. Ook zie ik dat rond de leeftijd van zestig jaar er op geloofsgebied van alles gaande kan zijn: tot geloof komen of juist afhaken als de kinderen de deur uit zijn. Tevens valt mij op dat grootouders soms negatief spreken over de geloofsopvoeding die zij zelf gehad hebben. Hoe werkt dat door in wat ze aan hun kinderen hebben meegegeven? Werkt dat nog door als ze elke week op de kleinkinderen passen?

 

Geloofsontwikkeling

De theoloog J.W. Fowler was de eerste die geloofsontwikkeling in kaart bracht. Hij publiceerde in 1981 een model waarbij hij geloofsontwikkeling zag als een proces met zes opeenvolgende stadia. Je kunt van de ene naar de andere fase gaan, maar ook terugvallen. Zo gebruikt een kind veel fantasie rondom het denken over God. Als er meer kennis over God komt, kan het denken over God veranderen.

Fowler ziet in geloofsontwikkeling drie componenten:

– het cognitieve: hoe je denkt over God en geloof

– het morele: hoe je zaken beoordeelt; is iets goed of slecht?

– het sociaal-emotionele: wat ervaar je bij het geloof en hoe beleef je dat met anderen?

Later is er wel kritiek op zijn model gekomen. Het geloof blijkt niet in duidelijke fasen te onderscheiden en iemand gaat niet altijd van de ene naar de andere fase, maar maakt weleens sprongen. Ook kinderen kunnen al jong soms meer van God kennen dan een ouder iemand.

Er is veel onderzoek gedaan naar geloofsontwikkeling bij kinderen en jongeren, maar niet bij volwassenen, zoals in de leeftijd van grootouders.

Lees de volledige tekst van dit artikel in De Waarheidsvriend van donderdag 20 oktober 2022. Neem een jaarabonnement (€ 49,95). Als welkomstgeschenk ontvangt u De Waarheidsvriend twee maanden gratis. Of maak gebruik van onze actie en lees De Waarheidsvriend vier maanden voor € 10,-!

Drs. Elma Nobel-Buijs MA
Drs. Elma Nobel-Buijs MA

uit Garderen is psycholoog, pedagoog en docent aan het Hoornbeeck College.