Waar bent u naar op zoek?

De kerk, het lichaam van Christus

12-09-2017

Het Nieuwe Testament geeft talloze metaforen voor de kerk. Een zeer bekende is de kerk als lichaam van Christus. Christus wordt het Hoofd genoemd en de gemeenteleden vormen het lichaam met zijn vele leden, legt dr. C.A. van der Sluijs uit.

De eerste bijbelse verwijzing naar de kerk als lichaam van Christus sprak Jezus Zelf tijdens het laatste avondmaal uit: ‘En terwijl zij aten, nam Jezus brood en toen Hij het gezegend had, brak Hij het en gaf het hun en zei: Neem, eet, dit is Mijn lichaam.’ (Mark.14:22)

Dezelfde verbondenheid en afhankelijkheid zijn er ook in de Johanneïsche vergelijking tussen wijnstok en ranken. Zij ontlenen het leven aan Hem (Joh.15). Dit gaat terug op Psalm 85:2, waar Israël als wijnstok wordt genoemd.

Verbondenheid met en afhankelijkheid van Christus blijken eveneens uit het beeld van de gemeente als bruid (Ef.5:3-32).

Lees de volledige tekst van dit artikel in De Waarheidsvriend van donderdag 14 september 2017.