Waar bent u naar op zoek?

Paulus’ eerste brief aan Korinthe nader bekeken (4, slot)

De laatste dingen

Ds. B. Coster
Door: Ds. B. Coster
09-02-2023

Het eschatologische perspectief in Paulus’ theologie beperkt zich niet tot de opstanding der doden. Het is een totaalbegrip van de geschiedenis, van haar oorsprong en haar einde, met het oog op het herstel van alle dingen.

In Athene had Paulus de opgestane Christus verkondigd, zonder Zijn naam te noemen: een Man, aangesteld door God om de aarde rechtvaardig te oordelen, en daartoe uit de doden opgewekt (Hand.17:31). In Korinthe echter concentreerde hij zijn boodschap op de gekruisigde Christus, waarvoor hij belangstelling had gewekt bij vooral de onderklasse van de stad, die geraakt zal zijn door de geschiedenis van de Zoon van God, die arm geworden was om armen rijk te maken (2 Kor.8:9). Was het misschien door deze wat eenzijdige nadruk op de gekruisigde Christus dat er in de gemeente geen duidelijk beeld was ontstaan van de opstanding? Is dat de reden dat de apostel gedwongen was in een lang hoofdstuk aan het eind van zijn brief nadrukkelijk de opstanding uit de doden aan het eind der tijden voor de gelovigen te bevestigen?           

In het midden

De betekenis van het kruis als teken van de offerdood van Christus wordt in de eerste Korinthebrief wel beleden, maar deze betekenis wordt niet uitgewerkt. Het kruis in de brief is vooral het teken van de eeuwige, verborgen en paradoxale wijsheid van God: de kracht van God tot behoud van ieder die Hem herkent in het kruis, en tegelijk het oordeel over diegenen die het in hun vermeende wijsheid minachten (1 Kor.1:18). Op deze wijze is het kruis van beslissende betekenis voor gelovigen en ongelovigen. Het is van eschatologische betekenis, omdat het het gericht van God voert, niet aan het einde, maar in het midden van de geschiedenis.

Het kruis als het gericht van God in het midden van de geschiedenis neemt niet de verwachting van het einde weg. Dit einde is in het Oude Testament de Dag des Heeren, de dag van gericht en verlossing, een dag bekleed met de attributen van God. In de eerste Korinthebrief is het de Dag van onze Heere Jezus Christus, de openbaring van Jezus Christus. Een dag waarnaar uitgezien wordt. Dit uitzien is een eschatologische levenshouding en ervaring, die bevestigd worden door de trouw van God (1 Kor.1:4-9).

Lees de volledige tekst van dit artikel in het nummer van De Waarheidsvriend van donderdag 9 februari 2023. Neem een jaarabonnement. Als welkomstgeschenk ontvangt u De Waarheidsvriend twee maanden gratis. Of maak gebruik van onze actie en lees De Waarheidsvriend vier maanden voor € 10,-.

Ds. B. Coster
Ds. B. Coster

uit Rouveen werkte dertig jaar in Spanje als docent Theologie en als predikant,
in dienst van de Spaanse Evangelische Zending.