Waar bent u naar op zoek?

Leerzaam boek over godsdienstige vorming had dapperder mogen zijn

De leerkracht als gids

Drs. N.C. van der Voet
Door: Drs. N.C. van der Voet
Onderwijs
27-01-2022

Leerkrachten zijn gidsen die vanuit het Woord van God kinderen helpen de weg te vinden in een seculiere wereld. Om aankomende basisschooldocenten handvatten te bieden voor de godsdienstige vorming schreven dr. Bram Kunz en dr. Jan van Doleweerd Stapstenen.

Op de basisschool klinkt Gods Woord met de middelen van het onderwijs. De godsdienstige vorming komt tot uiting in bijbelvertellingen, gebeden en liederen op school. Er is aandacht voor kerkgeschiedenis en voor belijdenisgeschriften. Er zijn ook bijzondere vieringen, zoals een kerstviering.

Godsdienstige vorming

Vorming in het dienen van God is breder. Alles in school, alle vakken, de wijze van omgaan met elkaar, de manieren van kennis verwerven, het wereldbeeld dat de docenten verwoorden, heeft (in)direct met de godsdienstige vorming te maken. Een christelijke school is immers meer dan een seculiere school met bijbelvertelling. Hoofd, hart en handen van de leerlingen én van de leerkrachten zijn erop betrokken. De leerkrachten zijn gidsen die vanuit het Woord van God kinderen helpen de weg te vinden in een seculiere wereld. De scholen horen soms nog bij een zuil, maar de kinderen van nu moeten voorbereid worden op een leven in een pluriforme samenleving. Er gaat ook aan hen getrokken worden als ze later moeten optrekken met mensen die de christelijke visie niet delen.

Met de ouders thuis leggen de leerkrachten van de basisschool een belangrijk fundament voor de ontwikkeling en godsdienstige vorming van de kinderen. Dat doen ze niet door leerlingen alleen kennis bij te brengen over God en geloof, hoewel feitenkennis over de Bijbel belangrijk is. Het is godsdienstige vórming. Dat is breder. Het hele kind is in het geding.

Lees de volledige tekst van dit interview met dr. Immink in De Waarheidsvriend van donderdag 27 januari 2022. Neem een jaarabonnement (€ 49,95). Als welkomstgeschenk ontvangt u De Waarheidsvriend twee maanden gratis. Of maak gebruik van onze actie en lees De Waarheidsvriend vier maanden voor € 10,-!

Drs. N.C. van der Voet
Drs. N.C. van der Voet

is studentenpastor aan de Christelijke Hogeschool Ede.