Waar bent u naar op zoek?

De Leeuw, een Lam

ds. G.M. van Meijeren
Door: ds. G.M. van Meijeren
29-10-2020

En ik zag, en zie: te midden van de troon en van de vier dieren en te midden van de ouderlingen stond een Lam als geslacht, met zeven horens en zeven ogen. Openbaring 4:6a

Zal het ervan komen, de hemel op aarde? Johannes huilt onuitsprekelijk. Is er werkelijk niemand te vinden die het gezag heeft op aarde, zodat Gods wil zich ook onder ons doorzet? Dan klinkt er een troostwoord.

‘Huil niet. Zie, de Leeuw Die uit de stam van Juda is, de Wortel van David, heeft overwonnen om de boekrol te openen en zijn zeven zegels te verbreken.’ (vs.5b)

Bemoediging

‘De Leeuw uit de stam van Juda’ en ‘de Wortel van David’ zijn twee namen die duiden op Gods kracht die Hij laat gelden in zwakheid. De stam van Juda, het volk van de Joden, wat stelt het nog voor? Johannes weet van een verwoest Jeruzalem en van een tempel, die is verbrand. En het koningshuis van David, ooit een machtige boom, wat is er van overgebleven in de loop van de tijd? Jesaja spreekt van een ‘afgehouwen stronk’ (Jes.11:1a).

Maar nu Johannes hoort van ‘de Leeuw’ en ‘de Wortel’ bevat dat een troostwoord voor Israël in de verstrooiing. Een bemoediging die haaks staat op de zichtbare werkelijkheid. Als je om je heen kijkt, denk je: ‘Zou God vergeten genadig te zijn?’ Maar wanneer je deze belofte hoort als nieuw, gloort er hoop.

Teken van stootkracht

Johannes kijkt door zijn tranen heen. Hij hoort van de leeuw, machtig en sterk, maar als hij kijkt ziet hij een Lam, op zijn zwakst. Of toch niet? Het Lam mag geslacht zijn, het staat óók op zijn poten. Fier overeind. Niet dood, maar levend.

Een Lam, als geslacht. Het verwijst naar het wonder van de paasnacht: God bevrijdt Zijn volk Israël dwars door de verschrikkingen heen uit Egypte, uit de macht van het kwaad. Waar het bloed van een lam zichtbaar is aan de deurposten, is God in Zijn oordeel genadig.

Een Lam, als geslacht. ‘De Knecht des Heeren’, Die stil als een lam naar de slachtbank geleid wordt en daar betaalt met Zijn leven voor de overtredingen van Zijn volksgenoten (Jes.53). Hij sterft en zij leven ervan.

Dit Lam is geen ‘softie’. Integendeel, Hij is een klein pittig bokje, het schaap dat voorop loopt, de eerste van de kudde. De zeven horens op Zijn hoofd zeggen genoeg: een teken van stootkracht. Hij is er doorhéén gebroken, dwars door de dood, als eerste voor velen.

En dan Zijn ogen. Het zijn de zeven Geesten van God, de Geest van inzicht in de geschiedenis van deze wereld, dat gesloten boek. Als ogen van vuurvlammen kijkt Hij er dwars doorheen. Maar met dat Hij zo kijkt, zie je vonken van liefde. ‘Zie, het Lam van God, dat de zonde van de wereld wegneemt.’ (Joh.1:29b)

Bij het zien van dit Lam drogen Johannes’ tranen. In dit Lam is de hemel aan de aarde verbonden. Nu zet Gods wil zich tóch door. Er is hoop voor de schepping. Er is verlossing ophanden voor mensen, die ten dode zijn opgeschreven.

Enkel woord

Als een Lam is de Leeuw de tijd binnengedrongen. Jezus. Waar niemand kon volgen, ging Hij – tot in de hel. Hij keek het beest van het kwaad aan in zijn bek en heeft het verscheurd. Maar Hij deed dat zó zwak, Hij had daarvoor slechts een enkel woord uit de Schrift: ‘Mijn God, Mijn God waarom hebt U mij verlaten?’ (Ps.22) en ‘Vader, in Uw handen beveel ik mijn geest’ (Ps.31). Hij werd verlaten, opdat wij nooit door God verlaten zouden zijn. Nooit.

Deze week gedenken wij het begin van de Reformatie. Luther herontdekte in het kruis de openbaring van Gods glorie: je vindt Hem niet in de hoogte, maar in de diepte. Hij gaat verborgen onder de schijn van het tegendeel, onder lijden en zwakheid. Je ziet God in deze wereld altijd op Zijn rug: de bebloede rug van Jezus Christus. Niet wat wij ervan zien, niet de interpretaties van ons verstand bepalen hoe wij leven in het ontij van de geschiedenis. Alleen het woord van de Gekruisigde schept in ons de moed van een nieuwe morgen.

Hij komt en draagt de gloriekroon;

God toont zijn welgevallen

en geeft aan Hem, als Mensenzoon

het oordeel over allen.

ds. G.M. van Meijeren
ds. G.M. van Meijeren