Waar bent u naar op zoek?

De lezer krijgt meer invloed

02-01-2018

Voorgangers moeten het evangelie zo ter sprake kunnen brengen dat het raakt aan het werkelijke leven van de mens in zijn specifieke hedendaagse context. Theologische studenten hebben dus ‘hermeneutisch besef’ nodig, schrijft dr. M.A. Kuijt.

De nieuwe bundel Gereformeerde hermeneutiek vandaag wil hun dit bijbrengen. 

In Gereformeerde hermeneutiek vandaag. Theologische perspectieven geven docenten van de Theologische Universiteit in Kampen (TUK) hun kijk op de hermeneutiek. In het woord vooraf van deze bundel schrijft Ad de Bruijne dat aan de TUK altijd veel aandacht is geweest voor de Bijbel als het Woord van God, voor de Schrift die om uitleg vraagt, voor wat God ons te zeggen heeft.

In de gereformeerde traditie is deze nadruk op de Bijbel en de uitleg daarvan altijd groot geweest. In deze traditie willen de schrijvers van de bundel staan.

Lees de volledige tekst van dit artikel in De Waarheidsvriend van donderdag 4 januari 2018.