Waar bent u naar op zoek?

De lofzang gaande houden

Ouderling W. Meuleman, IJsselmuiden/Grafhorst
Door: Ouderling W. Meuleman, IJsselmuiden/Grafhorst
24-09-2020

Zingen is een wezenlijk onderdeel van onze erediensten. Vanuit deze overtuiging hebben we in de Dorpskerk van IJsselmuiden van meet af aan gezocht naar de mogelijkheid om te zingen, waarbij we de richtlijnen van het RIVM hanteren. De eerste maanden verzorgden de dienstdoende ambtsdragers de samenzang.

Vanaf 1 juli is de samenzang weer toegestaan, mits de RIVM-richtlijnen worden gevolgd. Als kerkenraad hebben we onderzocht of het samen zingen tijdens de erediensten op basis van de huidige aantallen weer mogelijk zou zijn. We hebben hierbij gekeken naar de richtlijnen vanuit de overheid (RIVM) die door de Protestantse Kerk zijn omgezet naar het protocol ‘zingen tijdens de kerkdienst’ én we hebben een rekenmodule (www. eerstehulpbijventilatie.nl) gebruikt om te onderzoeken of de aanwezige mechanische ventilatie voldoende capaciteit heeft. Dit onderzoek wees uit dat we als gemeente, bij continuering van de huidige gang van zaken, veilig kunnen zingen tijdens de kerkdiensten. Daarom hebben we besloten dat er vanaf zondag 26 juli door alle aanwezigen meegezongen mag worden. Wel houden we hierbij rekening met gemeenteleden die het voor zichzelf nog niet veilig genoeg achten om tussen zingende mensen in te zitten. De achterste twee banken zijn gereserveerd voor gemeenteleden die niet mee willen zingen.

Op deze manier hopen we iedereen tegemoet te komen en geen barrières op te werpen om de diensten te bezoeken. Vanuit de gemeente krijgen we overwegend positieve reacties. We zijn dankbaar dat de samenzang, in deze vorm, weer onderdeel van de eredienst uitmaakt.

Ouderling W. Meuleman, IJsselmuiden/Grafhorst
Ouderling W. Meuleman, IJsselmuiden/Grafhorst